Studijski krugovi

Svrha Bahá’í studijskih krugova je da obdari učesnike saznanjem, duhovnim razumijevanjem i vještinama koje bi im omogućile da doprinesu dobrobiti društva, počevši od svog naselja. Ovo se radi preko sistematskog proučavanja niza kurseva baziranih na Bahá’í Spisima.

Prva u nizu od sedam knjiga se zove “Osvrt na Duh Života”. Bavi se duhovnim konceptima kao što je molitva, meditacija, život i smrt i razvoj duše. Studijski krugovi se održavaju u uzvišenoj atmosferi koje je pogodno za duhovno jačanje pojedinaca, koji su tu kako bi vidjeli same sebe kao aktivne agente sopstvenog učenja.