Neki Principi Bahá’í Vjere

Cijelokupno čovječanstvo je jedna porodica.
Bahá’í učenja naglašavaju da svi mi, kao tvorevina jednog Boga, smo dio jedne ljudske porodice. Bahá’u’lláh je rekao: “Podignuto je svetište jedinstva; ne gledajte jedni druge kao strance. Vi ste plodovi jednog stabla, i lišce jedne grane.” Ljudi svih porijekala, i iz svake nacije postali su Bahá’í.
Žene i muškarci su jednaki.
Puna ravnopravnost i snažan osjećaj partnerstva izmedju žena i muškaraca su od suštinskog značaja za ljudski napredak i transformaciju društva. ”Žene i muškarci su bili i uvijek će biti jednaki u očima Boga”, rekao je Bahá’u’lláh. Širom svijeta Baha’i-ska zajednica bila je na čelu pokreta za unaprijedjenje prava žena tokom više od jednog vijeka.
Sve predrasude-rasne, vjerske, nacionalne ili ekonomske-su destruktivne i moraju biti prevazidjene.
Bahá’u’lláh je posvetio posebnu pažnju problemima sa predrasudama. U srcu njegove poruke je poziv za uzajamno razumijevanje i zajedništvo među kulturama i narodima. Postoji, Bahá’u’lláh insistira, samo jedna ljudska rasa. Predrasude -da li na osnovu rase ,etničke pripadnosti , nacionalnosti , vjere ili društvenog porijekla, moraju da se prevazidju ako će čovječanstvo stvarati mirno i pravedno globalno društvo.
Moramo istražiti istinu za sebe, bez predrasuda.
Jedan od glavnih izvora sukoba u svijetu danas je činjenica da mnogi ljudi slijepo i nekritički prate različite tradicije, pokrete i mišljenja. Bahá’u’lláh naglašava fundamentalnu obavezu ljudima da steknu znanja svojim očima , a ne očima drugih.
Nauka i religija su u harmoniji.
Bahá’í učenja naglasavaju fundamentalnu harmoniju nauke i religije . Bahá’í smatraju da je isti Bog koji je jedinstven i autor otkrovenja i Tvorac stvarnosti koju nauka istražuje. Ako zaista postoji samo jedna istina (stvarnost), nije moguće da nešto bude naučno lažno i vjerski istinito; protivrječnosti se pripisuju ljudskoj pogriješivosti i aroganciji.
Naši ekonomski problemi su povezani sa duhovnim problemima.
Bahá’í učenja predviđaju da će ekonomska pravda i prosperitet doći samo kada se prepozna suštinska veza između duhovnih i praktičnih aspekata života. Zadovoljavajuće rješenje za današnje svjetske ekonomske krize leži u dubokoj promjeni srca i uma koji samo religija može da proizvede.
Porodica i njeno jedinstvo su veoma važni.
Bahá’u’lláh je došao da donese jedinstvo u svijetu, a osnovno jedinstvo je jedinstvo porodice. Bahá’í shvataju da je porodica osnovna jedinica društva i osim ako ovaj najvažniji gradivni blok nije zdrav i jedinstven, samo društvo ne može biti zdravo i jedinstveno. Bahá’í spisi kažu: ” Ako se ljubav i sloga u porodici, ta ce porodica napredovati, postaće prosvijetljena i produhovljena.”
Postoji jedan Bog.
Bahá’í vjerovanje u jednog Boga znači da su univerzum i sva stvorenja i snage u njemu stvorene od strane jednog natprirodnog Bića. Oznake kao što su Bog, Alah, Jehova i Brahma se odnose na jedno božansko biće, čija je priroda nepoznata i nedostupna čovječanstvu. Mi učimo o Bogu kroz Njegove poslanike, koji uče i vode čovječanstvo.
Sve velike religije dolaze od Boga.
Kada Bahá’í kažu da različite religije su jedne, ne znači da su sve vjeroispovjesti i organizacije iste. Odnosno, oni vjeruju da se Bog otkriva kroz niz božanskih poslanika, čija svrha je da usmjerava i edukuje čovječanstvo. Oni su izrazi jedne otvorene Božanske svrhe: “nepromjenljiva Vjera u Boga, vječna u prošlosti, vječna u budućnosti.
Svjetski mir je nasušna potreba našeg vremena.
Da li se mir treba postići tek nakon nezamislivog užasa ubrzanog tvrdoglavim držanjem čovječanstva za stare obrasce ponašanja, ili sada treba biti prigrljeno aktom konsultativne želje, je izbor svih koji nastanjuju Zemlju. Bahá’í zajednica vjeruje da čovječanstvo može da se suprotstavi ovom vrhovnom suđenju sa povjerenjem u njegov krajnji ishod.