Ko je Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh, naziv koji znači “Slava Božija” je najnoviji Božanski glasnik, onaj koji ispunjava proročanstva “povratka” koja se mogu naći u svim glavnim svjetskim religijama, a čija duhovna učenja posebno odgovaraju potrebama modernog društva.

Bahá’u’lláh je rođen u Persiji 1817. godine, i uprskos tome što potiče iz bogate porodice,  odbio je visoku državnu poziciju koja mu je ponuđena i umjesto toga je postao poznat kao “otac siromašnih”, zbog svog nesebičnog rada i pomaganja siromašnima. “Čovjekova vrijednost leži u služenju i vrlinama, a ne na tržištu imućnosti i bogatstva”, napisao je kasnije.

Godine1863. je javno objavio Njegovu misiju da proglasi, u tadašnje vrijeme prilično revolucionarne, nove vjerske principe: pravo svakog pojedinca da samostalno istražuje istinu za sebe; važnost i nauke i religije za razumijevanje stvarnosti; ravnopravnost žena i muškaraca; jedinstvo čovječanstva; obaveza uklanjanja svih oblika predrasuda;  i između ostalog kritična potreba za ekonomskom i socijalnom pravdom, I još mnoge druge principe “Pustite bogate da sami sebe vode ka putu samouništenja i odvoje se od drveta bogatstva. Davati i biti velikodušan su osobine Moje “, govorio je Bahá’u’lláh.

Bahá’u’lláh-ov princip “progresivnog otkrivanja” objašnjava da postoji samo jedan Bog, nepoznati Stvoritelj, i da svaki božanski “Prikaz” ili Prosvjetitelj – na primjer Mojsije, Hristos, Buda, Krišna i Muhamed – svi dolaze iz istog izvora, tako da se Njihovo učenje može smatrati uzastopnim poglavljima jedne knjige Božanskog Otkrivenja. Međutim, pošto se novi izazovi pojavljuju u svakom sledećem periodu, a tumačenje njihovih sledbenika postaje zamućeno ili čak iskvareno tokom vremena, poruka treba da se obnavlja svakih hiljadu godina, na sličan način kao što proljeće prati zimu u prirodnom toku.

Kao i sa svakim Božanskim Manifestom prije njega, učenja Bahá’u’lláh-a odmah su smatrana prijetnjom za moćno vjersko sveštenstvo Njegovog vremena. On je pretrpio četrdeset godina izgnanstva, mučenja i zatvaranja, tokom kojeg je napisao seriju pisama svjetskim liderima, strogo upozoravajući na to da će se čovječanstvo suočiti sa katastrofalnim posledicama, ukoliko se ne izmire razlike i ujedine kako bi potpuno eliminisali rat – princip koji je još relevantniji u današnjem vremenu.

Osnovni recept Bahá’u’lláh-a za današnje, moderno doba je jedinstvo, ali neka vrsta jedinstva koja u potpunosti potvrđuje i obuhvata čudesnu raznolikost ljudske porodice. “Ne obraćajte se jedni drugima kao strancima”, napisao je. “Vi ste plodovi jednog istog drveta i listovi jedne grane. Odnosite se jedni prema drugima sa najvećom ljubavlju i harmonijom, prijateljstvom i druženjem. “” Nije dozvoljeno da se suprotstavljate nikome, niti je prihvatljivo zlostavljanje ili ugrožavanje bilo koje duše  u očima Boga”.

Bahá’u’lláh je napisao veliki broj spisa, koji su prevedeni na stotine jezika. Danas postoje prosperitetne zajednice Bahá’í vjernika – sledbenika Bahá’u’lláh-a – u svakom području i svakoj zemlji na svijetu koja želi da svoju viziju duhovnog rasta, službe i jedinstva sprovede u stvarnost. “Toliko moćna je svjetlost jedinstva”, On je objavljivao, “da može osvijetliti cijelu zemaljsku kuglu”.