5 DOPRINOS UNAPRJEĐENJU CIVILIZACIJE

Pročitajte sljedeći odlomak u velikoj grupi.

Tekstovi koje ste do sada proučavali imali su za cilj pomoći vam da razmislite o nekim aspektima života generacije mladih osjetljivih na Bahá’u’lláhovu viziju novog društva. Prije nego što nastavite s proučavanjem ovog posljednjeg teksta, možda će biti korisno podijeliti s drugima kako se povećalo vaše razumijevanje.

Napori bahá’íja i njihovih prijatelja za izgradnju zajednice nisu samo dobri društveni projekti nesebičnih pojedinaca. Oni su zasnovani na vjerovanju da čovječanstvo živi u vrlo posebnom vremenu u svojoj istoriji. U svom razvoju čovječanstvo je prošlo kroz razdoblja slična djetinjstvu i adolescenciji, te sada stoji na početku svoje zrelosti. Dva neodvojiva procesa, jedan dezintegracije a drugi integracije, pomiču čovječanstvo naprijed. Proces dezintegracije vidljiv je u nasilju, ratu i korupciji koji idu zajedno s padom zastarjelog poretka koji više nije sposoban nositi se s potrebama svijeta koji sazrijeva. On uzrokuje veliku zbunjenost i patnju, no takođe doprinosi uklanjanju prepreka za jedinstvo među ljudima. Proces integracije povezan je s duhovnim silama oslobođenim dolaskom Bahá’u’lláha. S jedne strane, te sile utiču na sve više ljudi svuda da rade na jedinstvu i napretku. S druge strane, one postupno preoblikuju društvo kroz svjesne napore bahá’íja i njihovih prijatelja.

Svrha oba procesa dezintegracije i integracije jeste stvaranje svjetske civilizacije, kakvu još nikada nitko nije vidio. Njihov krajnji cilj je razvoj ujedinjenog i mirnog svijeta, globalnog društva koje je napredno kako duhovno tako i materijalno. ‘Abdu’l-Bahá kaže:

Materijalna civilizacija je poput svjetiljke, dok je duhovna civilizacija svjetlo u toj svjetiljci. Ako materijalna i duhovna civilizacija budu ujedinjene, tada ćemo imati svjetlo i svjetiljku zajedno, a rezultat će biti savršen.26

Cilj izgradnje nove civilizacije zahtijeva potpunu promjenu u načinu na koji je društvo organizovano i isto tako u ponašanju i postupanju pojedinaca. S tim u vezi Bahá’u’lláhova učenja imaju namjeru “ostvariti preobražaj u cijelom karakteru čovječanstva, preobražaj koji će se iskazati spolja kao i iznutra, koji će uticati i na unutrašnji život kao i na vanjske uslove”.27

Ključno za izgradnju civilizacije  je prihvatanje da su svi ljudi svijeta, uistinu svake zajednice, jedno. Prepoznavanje ove temeljne istine ima mnoge primnjene na život zajednice i šire društvo. Danas su svi ljudi na svijetu primili jednaku mjeru milosti i naklonosti jednoga pravoga Boga, te, u svoj svojoj raznolikosti, dijele pravo i dužnost da doprinesu stvaranju novoga svijeta. Kad se odnosi među članovima zajednice te između njih i institucija odlikuju ljubavlju i pravdom, svima je data prilika koristiti svoje Bogom date odlike za napredak društvenog dobra. Kad su duhovne i naučne spoznaje dostupne svima, članovi zajednice mogu zajedno učiti kako ih primjenjivati na njihov zajednički život. To je povezano s naporima bahá’íja za izgradnju zajednice o kojima smo raspravljali u prethodnom tekstu, a koji se pojačavaju u mnogim klasterima, susjedstvima i selima širom svijeta. Promjena u kulturi koju oni promiču dokaz je izranjanja novog društva iz nastojanja sve većeg broja ljudi danas da primjenjuju Božja učenja na život sve više zajednica.

Implikacije na život pojedinca koji žarko želi doprinijeti napretku civilizacije takođe su značajne. Osoba teži steći odlike, stavove i sposobnosti onoga koji učinkovito doprinosi napretku te pridaje različitim aspektima svog života – obrazovanju, radu, braku, prodičnom životu – snažan osjećaj misije. Takav pojedinac čini svaki napor kako bi udovoljio visokim idealima Vjere. Učenje kako izbjegavati predrasude svih vrsta, držati se visokog standarda čednosti, te pokazivati ispravnost u svim interakcijama s drugima, omogućuje pojedincu da postane učinkovit učesnik u nastojanju da se promijeni društvo. U “naporima da dosegne osobni napredak i drži se Bahá’í ideala”,28 osoba je uronjena u svrhovitu zajednicu, okruženje u kojem istinsko jedinstvo podstiče prijatelje svih dobi da pomažu jedni drugima doseći sve veću i veću duhovnu, moralnu i intelektualnu izvrsnost.

S tog stanovišta, onaj ko je svjestan potencijala koji sadrži Bahá’u’lláhova poruka za obnovu svijeta nesumnjivo će pronaći mnogo radosti u dovođenju njezinog nadahnuća ljudima svijeta, omogućavajući im da ustanu ispuniti svoju dužnost kao svjesni graditelji nove civilizacije.

***

Nakon što ste ukratko raspravili ideje u svakom odlomku, podijelite se u male grupe i razmotrite sljedeća pitanja.

Postoji mnogo područja nastojanja kroz koja ljudi uče primjenjivati Bahá’u’lláhova učenja kako bi doprinijeli izgradnji nove civilizacije. Pitanja koja slijede pomoći će vam u razmišljanju o odnosu između izgradnje civilizacije i rada i obrazovanja, braka i porodice, te lokalne zajednice.

Svaka grupa treba razmotriti jedno od ovih pitanja:

a- Obrazovanje, sticanje znanja i posao, nužni su za doprinos izgradnji civilizacije. Kako se mladi ljudi u različitim društvenim uslovima mogu pobrinuti da steknu najučinkovitije dostupno obrazovanje? Kako bi posao ili profesija mogli poslužiti kao sredstvo za doprinos izgradnji civilizacije? Što bi ih učinilo preprekom?

b- Kako se mladi ljudi mogu prikladno pripremiti za brak i za porodicu koja će značajno doprinijeti stvaranju novog društva?

c- Šta bi bile odlike lokalne zajednice koja je sposobna pomoći svojim članovima da razviju kvalitete i sposobnosti istinskih graditelja civilizacije? Koje interakcije među stanovnicima takve zajednice i sa njihovima institucijama mogu pomoći u povećanju predanost mladih ljudi da, recimo, žive čistim i čednim životom?

d- Izgradnja nove civilizacije iziskuje vjekove napornog rada. Kako bi se izgradio jak temelj, uključivanje velikog broja mladih je ključno. Kako mogu mladi, od kojih zavisi toliko posla oko izgradnje novoga svijeta, učinkovito podržati jedni druge kako bi postigli napredak u svim različitim sferama njihovih života?

26 ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, from a talk in New York, 14 April 1912, at Church of the Ascension, para. 2.

27 Bahá’u’lláh, The Kitáb-Íqán: The Book of Certitude (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2003, 2005 printing), para. 270.

28 Letter dated 19 April 2013 written on behalf of the Universal House of Justice to three individuals.