2 RANA MLADOST

Pročitajte sljedeći tekst u velikoj grupi. Možda ćete željeti ukratko raspraviti pitanje postavljeno u prvom odlomku prije nego što nastavite čitati i razmatrati ostatak dokumenta.

U prvom dijelu konferencije, raspravljali ste o nekim važnim konceptima povezanim s mladošću. Jedna ideja koju ste razmatrali bila je uticaj konstruktivnih i destruktivnih društvenih sila na mlade ljude. Sada vas pozivamo da promislite o juniorima koji su u posebnim godinama rane mladosti i predstavljaju “riznicu sposobnosti za preobražaj društva koja čeka da se načne”.9 Što čini to doba posebnim?

U dobi između 12 i 15 godina koja predstavlja prelaz iz djetinjstva u mladost, juniori doživljavaju nagle fizičke, intelektualne te emocionalne promjene. Njihova duhovna moć se širi. Novi nivo svjesnosti  javlja se u njima, povećano zanimanje za duboka pitanja te za njihove talente i sposobnosti. Njihova “moć zapažanja se širi i produbljuje”10, kaže ‘Abdu’l-Bahá, a njihove intelektualne sposobnosti se “treniraju i bude”11. Tokom tog kratkog presudnog perioda oblikuju se ideje o pojedincu i društvu koje će najvjerovatnije oblikovati ostatak njihovog života. No, oduševljenje tim novim sposobnostima često je pomiješano s osjećajima brige, nelagodnosti i sumnje koji mogu prouzrokvati kontradikcije u ponašanju. Usmjeravanje novih sposobnosti prema nesebičnoj službi čovječanstvu je stoga potrebno u toj dobi. To zahtijeva da prime pravu vrstu obrazovanja i brige, jer će inače njihove “odlike biti ugušene u zagušljivoj atmosferi sebičnosti”12.

Neki pogledi na juniore ne stavljaju ovo razdoblje života pod pozitivno svjetlo. Popularni pogledi, na primjer, smatraju ovu dob punom zbunjenosti i kriza. Takve misli njeguju uslove u kojima se šire neželjeni obrasci ponašanja. Pravilno shvatanje ove dobi je da su to mladi ljudi s “izoštrenim osjećajem za pravdu, željom za učenjem o univerzumu i željom da doprinose izgradnji boljega svijeta.”13 Negativne crte koje oni ponekad pokazuju zasigurno nisu svojstvene ovom razdoblju ljudskog života.

Ključna stvar koju stoga treba razmotriti je koji su izvori neprihvatljivih obrazaca ponašanja koji ponekad karakteriziraju neke juniore. Dva faktora zahtijevaju pažljivo promišljanje u tom pogledu. Prvo, uticaj negativnih društvenih sila na mnoge zajednice doveo je do širenja različitih društvenih boljki koje imaju ogroman uticaj na to kako mladi vide sebe i društvo. Drugo, juniori su duboko pogođeni ponašanjem odraslih prema njima. Iako oni u to doba stiču uvide u mnoge duboke stvari, odrasli često insistiraju na tome da ih tretiraju kao djecu. Uz to, razlika između riječi i djela koju neki odrasli ponekad pokazuju može biti uzrok zbunjenosti kod mladih ljudi koji traže standarde prema kojim će oblikovati svoj život.

Naglašavanje učinka negativnih društvenih sila na juniore ne znači da su mladi ljudi u osnovi krhki. Oni se mogu, uz pomoć, suočiti s tim silama. Oni mogu razviti moći duše i uma koje im ne omogućavaju samo da se izdignu nad takvim izazovima već ih takođe čine doprinositeljima izgradnji novog društva. U tom svjetlu, Univerzalna kuća pravde zahtijeva pristupe “koji će uključiti njihove interese, oblikovati njihove sposobnosti za poučavanje i službu, te ih uključiti u društvenu interakciju sa starijom omladinom.”14 Potrebno im je okruženje koje njeguje njihove duhovne kvalitete i nadahnjuje njihov žar za učenjem i svrsishodnim djelovanjem. Starija omladina, poistovjećujući se s iskustvima rane mladosti, može u stvaranju

takvog okruženja odigrati presudnu ulogu. Budući da ih juniori često gledaju kao primjere kako se ponašati, stariji mladi su pozvani na svetu dužnost pomaganja svojim mlađim dvojnicima da osnaže svoje moralne temelje.

S tim u vezi, Bahá’í mladi i njihovi prijatelji u mnogim zajednicama posvećuju se služenju kao animatori programa za duhovno osnaživanje juniora. Program daje mladim ljudima “alat kojim će poraziti sile koje im žele preoteti njihov pravi identitet plemenitih bića, te raditi za opšte dobro.”15 U veseloj i prijateljskoj grupi vršnjaka koja služi kao okruženje međusobne podrške, juniori proučavaju tekstove koji uvode različite temeljne koncepte. Pomaže im se da izoštre svoju duhovnu percepciju, identifikuju sile koje oblikuju društvo, te da unaprijede svoje moći izražavanja, koje im zauzvrat omogućuju razumijevanje i jasno opisivanje svijeta koji ih okružuje. Kroz službu oni zajedno uče doprinositi dobrobiti društva.

Učvršćujući moralne strukture koje se razvijaju u njihovim umovima, ideje predstavljene u svakom tekstu daju juniorima pogled pun nade na život i društvo. Animatori, koji služe kao njihovi prijatelji, podupiru ih i vode u tom procesu, pazeći da se ne odnose prema njima kao prema djeci već kao prema mladim ljudima s rastućim sposobnostima da doprinesu podizanju nove civilizacije. Dok njeguju uslove koji nadahnjuju nesebičnu službu zajednici, animatori takođe paze da, bez da to primijete, aktivnosti koje vode ne potaknu u njihovim štićenicima ego ili usredsređenost na sebe. Njihove interakcije s roditeljima juniora njeguju duh saradnje i pomažu širenju pozitivnog okruženja stvorenog u grupi na domove i na čitavu zajednicu.

Učinak programa na animatore jednako je značajan. Bilo da su sami bili članovi grupe juniora ili ne, oni su pod uticajem snage programa da oblikuje moralnu svrhu. Do one mjere do koje se posvete vlastitom duhovnom rastu povećat će se učinkovitost njihove službe mlađim generacijama. Imajući na umu koncepte naslijeđene od društva, a koji djeluju na njihove misli, animatori su stalno svjesni uticaja Bahá’u’lláhovih učenja na njihove misli i djela. Oni se takođe trude stvoriti okruženje među sobom i u svojim zajednicama gdje najveća radost proizlazi iz toga da pomažu “jedni drugima pri usponu u visine službe”.16

Nakon što ste ukratko raspravili ideje u svakom odlomku, podijelite se u manje grupe i razmotrite sljedeća pitanja:

a- Tekst sugeriše da društvene sile koje utiču na mlade mogu još više preuzeti juniore. Razmišljajući o juniorima u vašoj zajednici, raspravite kako njih pogađaju destruktivne sile i obrasci ponašanja do kojih one dovode.

b- Neki od vas dolaze iz zajednica gdje je oformljeno barem nekoliko grupa juniora te možda čak i služite kao animatori. Opišite kako juniori uključeni u program napreduju duhovno i intelektualno, te kako uče doprinositi napretku svojih porodica i zajednica.

c- Svaki tekst programa za juniore pomaže mladim ljudima shvatiti jedan ili nekoliko temeljnih koncepata. Lahori potvrde, na primjer, pomaže im cijeniti to da ako ulože trud u nastojanjima za svoj i za napredak svojih zajednica, Bog će ih podržati. Raspravite glavne koncepte još tri teksta programa. Kakav uticaj imaju na način na koji juniori vide sebe i svijet oko njih?

d- Tekst gore naglašava uzajamnu vezu između služenja kao animator i duhovnog rasta. Razmotrite koje duhovne kvalitete i stavove treba pokazivati onaj koji podržava grupu juniora te kako mu služba u tome pomaže.

9 Message dated 12 December 2011 written by the Universal House of Justice to all National Spiritual Assemblies, p. 7.

10 ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, from a talk in New York, 17 November 1912, para. 3.

11 Ibid.

12 ‘Abdu’l-Bahá, ‘Abdu’l-Bahá on Divine Philosophy (Boston: Tudor Press, c.1918), p. 132.

13 Riḍván 2010 message written by the Universal House of Justice to the Bahá’ís of the world, p. 5.

14 Riḍván 2000 message written by the Universal House of Justice to the Bahá’ís of the world, p. 9.

15 Riḍván 2010 message, p. 5.

16 Ibid., p. 7.