1 RAZDOBLJE MLADOSTI

Pročitajte sljedeće odlomke u velikoj grupi. Možda će biti potrebno zastati nakon prvog odlomka i ukratko diskutovati pitanja koja donosi te onda nastaviti čitati i razmatrati odlomke koji slijede.

Svaka generacija mladih odlikuje se određenim karakteristikama, a njihove živote oblikuju određene sile. U ovom dijelu od vaše grupe se traži da razmisli o ovoj ključnoj temi. Kako vidite ulogu vaše generacije u društvu? Koja uzvišena svrha oblikuje vaša pojedinačna i zajednička djela?

Konferencije mladih okupljaju mlade ljude različitih uzrasta i iskustava. Mnogi su tinejdžeri koji se, kroz školu, porodicu i život zajednice, pripremaju za dužnosti odrasle dobi. Drugi su stariji mladi koji možda studiraju ili rade, vjenčani ili u procesu zasnivanja prodice. Na neke su već društvene okolnosti nametnule dužnosti za mnogo stariju dob, pa preživljavanje njihovih porodica možda već zavisi o njima. Jednako raznolike su zajednice iz kojih dolaze, od malih sela u svijetu do susjedstava velikih urbanih centara sa milionima stanovnika.

Bez obzira na njihove društvene situacije, mladi ljudi teže duhovnom i intelektualnom rastu i tome da “doprinesu blagostanju čovječanstva”.1 Oni posjeduju mnoge čudesne moći, a njihovo pravilno usmjeravanje važna je briga, jer kad su pogrešno usmjerene ili kada njima manipulišu drugi, mogu uzrokovati puno društvenih problema. Među mladima svijeta nalaze se oni osjetljivi na Bahá’u’lláhovu viziju duhovno i materijalno naprednog svijeta. Uključivanje u programe Instituta za obuku omogućava im da vide sebe kao da kroče putem službe. Na tom putu povećavaju svoje sposobnosti da primjene Bahá’u’lláhova učenja na život društva. Oni shvataju da, kao što je ‘Abdu’l-Bahá rekao, niti jedno djelo na svijetu nije “plemenitije od služenja zajedničkom dobru”2, da je “najpravednije”3  ” ustati i energično se posvetiti služenju masama”4.

U nesebičnoj službi društvu leži mogućnost za lični rast i povećanje sposobnosti za doprinos društvenom napretku. “Služba čovječanstvu je služba Bogu”5, isticao je ‘Abdu’l-Bahá. Onima koji su ustali na službu, On je zapovijedio “Neka ljubav i svjetlo Kraljevstva sjaje kroz vas sve dok svi koji vas gledaju ne budu obasjani njegovim odsjajem.”6 Kroz usmjeravanje njihovih talenata i sposobnosti prema uzdizanju društva, oni “postaju uzrok spokoja u svijetu stvaranja”.7 Kako u svakodnevne aktivnosti ulivaju duh velikodušnog davanja, te nude dobrovoljna djela za dobrobit drugih, oni privlače Božju pomoć i potvrde.

Nužno je tada da sve veći broj onih koji su u cvijetu mladosti “očvrsnu za život u službi”8 društvu. Prirodno, mnoge stvari zaokupljaju njihovo vrijeme i energiju: obrazovanje, posao, odmor, duhovni život, fizičko zdravlje.  No oni uče izbjegavati rascjepkani pristup životu koji ne uspijeva vidjeti veze među različitim aspektima života. Takav nepovezan pogled na život često čini pojedinca žrtvom lažnih izbora koje sugerišu pitanja poput toga da li treba studirati ili služiti, napredovati materijalno ili doprinositi dobrobiti drugih, napredovati u poslu ili se posvetiti službi. Neuspjeh u pristupanju svom životu kao jedinstvenoj cjelini često dovodi do nelagode i zbunjenosti. Kroz službu mladi ljudi mogu naučiti njegovati život u kojem se njegovi različiti aspekti međusobno nadopunjavaju.

Uvjereni u neiscrpne Božje blagoslove onima koji ustanu na službu, mladi gledaju na okruženja u kojima imaju interakcije s drugima – porodicu,  vršnjake, školu, radno mjesto, medije, zajednicu – i prepoznaju društvene sile na djelu. Neke od tih sila, kao što su ljubav prema istini, žeđ za znanjem, privučenost ljepoti, podstiču ih u njihovom napredovanju na putu službe. Druge sile, kao što je sve rasprostranjeniji materijalizam i usredsređenost na sebe, razorne su, te iskrivljavanjem pogleda mladih na svijet, ometaju pojedinačni i zajednički rast. Kako napreduju u svojim nastojanjima da doprinesu izgradnji boljeg svijeta, njihova sposobnost da koriste duhovne i društvene sile koje ih čine graditeljima civilizacije, višestruko raste.

Nakon što ste ukratko raspravili ideje u svakom odlomku, podijelite se u manje grupe i razmotrite sljedeća pitanja:

a- Razmislite o zajednicama iz kojih dolazite i odredite neka okruženja u kojima vi kao mladi imate interakcije s drugima. Koje su pozitivne ili negativne sile na djelu u tim okruženjima? Možete li opisati različite načine na koje ta mjesta utiču na vas?

b- Pročitani tekst stavlja veliki naglasak na pozitivne učinke koje služba ima na duhovni i intelektualni rast te na sposobnost mlađih generacija da doprinesu društvenom napretku. Raspravite taj važan koncept koji uključuje dvostruku moralnu svrhu, koristeći što više primjera iz vlastitih zajednica.

c- Naglašavajući važnost toga da mladi ljudi nastoje voditi skladne živote, pitanja kao što su da li studirati ili služiti, unaprjeđivati sebe ili doprinositi dobrobiti drugih tekst naziva “lažnim izborima”. Na koji način su to lažni izbori i kako oni mogu paralizovati mladu osobu? Koji drugi primjeri lažnih izbora se trebaju izbjegavati?

1 Message dated 8 February 2013 written by the Universal House of Justice to the Bahá’ís of the world, p. 2.

2 ‘Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine Civilization (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1990), p. 103.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 ‘Abdu’l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912, rev. ed. (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2007), from a talk in New York, 12 April 1912, at the studio of Miss Phillips, para. 2.

6 Ibid.

7 ‘Abdu’l-Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1997, 2009 printing), para. 120.2.

8 Message dated 8 February 2013, p. 2.